Living Labs

EnergyDataDK samarbejder med en bred vifte af living labs

EnergyDataDK er et samlingspunkt for levering og håndtering af energidata fra adskillige nationale laboratorier og dataplatforme. Vores store samarbejdsflade sikrer fleksible og skalerbare testmiljøer for udvikling af nye digitale løsninger for Danmarks bæredygtige udvikling på energiområdet.

EnergyLab Nordhavn

EnergyLab Nordhavn

Et veletableret fuldskala smart city energilaboratorium i Københavns Nordhavn. EnergyLab Nordhavns levende laboratorium kan på en hel unik måde demonstrere, hvordan el og varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport kan integreres i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem. EnergyLab Nordhavn er et banebrydende eksempel på, hvordan forskere, virksomheder og offentlige myndigheder kan arbejde sammen om at udvikle løsninger, der skal sikre effektiv og bæredygtig overgang til fremtidens energisystemer

Digital Innovation Hub - Control Center Lab

PowerLabDK

PowerLabDK er en eksperimentel platform i verdensklasse til teknologiudvikling, test og demonstration af bæredygtige el- og energiløsninger. PowerLabDK udfører forskning og innovation i fremtidige energisystemer i alle skalaer fra komponenter til systemniveau. PowerLabDK-faciliteterne indeholder fleksible testlaboratorier, store eksperimentelle faciliteter og har tæt samarbejde med flere danske living labs.

GreenLab

GreenLab Skive

En grøn og cirkulær industripark, hvor alle virksomheder forsynes med bæredygtig energi fra flere energikilder i den form, der passer bedst til deres produktion. Hertil er alle tilsluttet en unik smart grid-løsning, der lader dem dele deres overskydende energiressourcer med hinanden og derved give en omkostningseffektiv opsætning, der resulterer i maksimalt grønne slutprodukter til forbrugerne.

DTU Smart Campus

Som Danmarks førende tekniske universitet stiller DTU bygninger og faciliteter til rådighed som “living Lab” og udvikling af smart campus løsninger, således at nye teknologier kan afprøves af forskere, studerende og industrielle partnere inden de udbredes til det øvrige samfund. Med Smart Campus arbejdes der målrettet for en bæredygtig og energirigtig drift af universitetet til inspiration for andre aktører i samfundet.

Energy system Integration Lab (SYSLAB)

Energy System Simulation Lab (SYSLAB)

SYSLAB er en eksperimentel facilitet på DTU Risø campus designet som en testmiljø til avancerede kontrol- og kommunikationskoncepter til elnet og sektorkobling. Anlægget strækker sig over et område på ca. tre kvadratkilometer. Infrastrukturen er specielt designet til at teste distribuerede kontrolarkitekturer og har en høj grad af automatisering, hvor næsten hele laboratoriet kan fjernstyres via en API.

Smart Community Bornholm

Bornholm vil i år 2025 være et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi. Som led i at opnå dette mål er der et tæt samarbejde mellem øens myndigheder, virksomheder og befolkning med fokus på at deltage i relevante udviklingsprojekter, der støtter Bornholms bæredygtige omstilling. Den store andel af vedvarende energi i el-nettet gør Bornholm til unik test-facilitet for fremtidens intelligente elnet. Bornholm udgør desuden ca. 1 % af Danmark og 0,2 ‰ af Europa, hvilket gør data sammenlignelige og skalerbare.

DOLL

DOLL - Danish Outdoor Lighting Lab

DOLL er en permanent platform, som bringer aktører inden for udendørs belysning og Smart City-løsninger sammen for at skabe nye innovative løsninger. Det er DOLL’s mission at gøre det muligt for beslutningstagere i den offentlige og den private sektor at vælge de mest optimale, innovative belysningsløsninger. DOLL tester belysning, styringssystemer og Smart City-teknologier i skala 1:1.

Kom med på rejsen..

Bliv en del af vores platform som et living lab og/eller data leverandør

EnergyDataDK bliver kontinuerligt udviklet i samarbejde med vores partnere, som en del af projekt Digital Energy Lab. Bliv en del af en digital infrastruktur i flyvende udvikling, som sætter lighedstegn mellem data-drevne løsninger og effektiv grøn omstilling.

EnergyDataDK er et testmiljø for nye teknologier, services og løsninger inden for intelligente energiløsninger via adgang til realtidsdata fra forskellige living labs på tværs af Danmark, såvel som muligheden for at koble data til både realtidssimulator, high performance computing og avancerede optimering- og styringsalgoritmer bl.a. baseret på machine learning og AI.