ENERGYDATA.dk

åbne data fra det danske energisystem samt data fra adskillige ”living labs” og forskningsprojekter

Dataplatformen tilbyder et brugervenligt interface hvor det er nemt at søge i data baseret på meta data, hvilket understøtter målet om en åben og nem adgang til data. Energydata.dk har åbne API´er for udveksling af data i realtid og i ”batch-mode”. Energydata.dk er forbundet til en HPC (High Performance Computer) og til et RTDS system (Real Time System Simulation). Data kan visualiseres og energydata.dk understøtter et bredt udvalg af skabeloner herfor. Et projekt kan udpege en ”dataejer”, der kan oprette datasæt og administrere hvorledes disse data kan tilgås og af hvem.

Non-profit, uafhængig og placeret på Danmarks Tekniske Universitet​

Energydata.dk drives og vedligeholdes af PowerLab (DTU) som non-profit og med forskere, studerende og produktudviklere i energidomænet, som de primære målgrupper. 
 
Idegrundlaget er at frisætte data og understøtte relevante aktører i at skabe datadrevne løsninger, som kan bidrage til den grønne omstilling.
 
Serverne er lokaliseret i Danmark, hvilket gør opbevaring og deling af data enklere i en GDPR sammenhæng.

HistorIE

Energydata.dk er blevet bygget som en del af projektet ”Digital Energylab”, som blev afsluttet i august 2022. Du kan læse om projektet nedenfor.

 

 

 

PARTNERE

UDVIKLINGSPROJEKTET DIGITAL ENERGY LAB

Partnerne støtter EnergyDataDK platformen gennem deltagelse i udviklingsprojektet Digital Energy Lab på DTU. Energisektoren skal være i stand til at udnytte fordelene ved digital transformation. Ved at udvikle en digital test- og udviklingsplatform for bæredygtige energiløsninger er det partnernes mål, at Danmark vil accelerere udviklingen af smarte energisystemer til fordel for industri og samfund.

POWERLABDK

PowerLabDK er en eksperimentel platform i verdensklasse med ekspertise inden for teknologiudvikling, test og demonstration af bæredygtige energiløsninger.

PowerLabDK udfører forskning og innovation i alle skalaer fra komponentbasis til systemniveau. Platformen indeholder fleksible testlaboratorier, store eksperimentelle faciliteter, samt urbane og rurale living labs, hvor løsninger kan blive testet direkte i det lokale system og i interaktion med virksomheder og beboere.

Motivation for deltagelse

Det er PowerLabDK’s ambition at være en drivkraft for banebrydende ny viden og innovative teknologier inden for bæredygtig energi. PowerLabDK mener, at digitalisering er den lim, som vil binde fremtidens energisystem sammen og ser et stort potentiale i at kunne integrere den nye digitale platform med eksisterende fysiske faciliteter og infrastruktur til at teste unikke løsninger.

Powerlab logo
Hvorfor logo

Hofor

HOFOR er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, og sørger for, at en million danskere får rent drikkevand, forsyner byer med klimavenlig fjernvarme, bygas og fjernkøling, afleder spildevand og opfører vindmøller. HOFOR ejer også Amagerværket, hvor der produceres fjernvarme og el. HOFOR har et mål om at levere forsyningsløsninger, der er grønne, sikre og billige – på en måde hvor vi beskytter grundvandet, koordinerer klimatilpasning og skybrudssikring, og leverer en CO2-neutral energiforsyning. 

Motivation for deltagelse

HOFOR Fjernvarme ønsker i samarbejde med projektets partnere med udgangspunkt i FlexHeat systemet i Nordhavn, at videreudvikle og demonstrere nye og innovative data- og kommunikationsløsninger til hyppigere målinger af energidata og energiforbrug til mulig anvendelse i resten af byen, og til udvikling af digitale modeller af fjernvarmesystemer samt til at afprøve tidsafhængige og mere kostægte fjernvarmetariffer. 

BORNHOLMS VARME

Bornholms Varme (BHV) producerer og leverer fjernvarme til ca. 6.500 kunder i fire decentrale områder på Bornholm. BHV er en del af Bornholms Energi og Forsyning og arbejder aktivt på grøn omstilling som en del af øens Bright Green Island vision. I årene der kommer skal vi omstille fra biomassebaseret varme til nul-emmisionsløsninger og fjernvarmen skal i stigende grad bistå elsystemet med sektorkobling gennem fleksibilitet og andre systemydelser. Sektorkobling af varme og el kræver en ny form for planlægning, hvor mere avanceret databehandling er nødvendig. 

Motivation for deltagelse

Bornholms Varme deltager for at løfte digitaliseringen af virksomheden og klargøre den til en fremtid med intelligent styring, distribueret lagring, sektorkobling og omstilling fra biomasse.

Bornholms Energi og Forsyning logo
SusTech logo

SUSTECH

SusTech er en Tech Development-virksomhed i den privatejede Zibra Group, der gennem de sidste 25 år har været en af de mest succesrige Tech-udviklere i Danmark med fokus på ny teknologi og innovative løsninger. På basis af måledata, metadata og gittertopologi vil SusTech udvikle algoritmer og visualiseringer af forbruget i fjernvarme- og elforsyningsnettet og dermed bidrage til udviklingen af modeller til analyse og estimering af den tilgængelige fleksibilitet. Herunder bidrage til optimering af produktionen, baseret på data i realtid. 

Motivation for deltagelse

SusTech finder stor værdi i at kunne udvikle produkter og services, der ændrer tekniske paradigmer og dermed skubber til det eksisterende marked. Gennem deltagelse i projektet får SusTech bl.a. mulighed for at anvende forbrugerdata og forbruger-inddragelse i disse unikke løsninger. I takt med den grønne omstilling øges behovet for innovation og nytænkning for at udnytte forsyningsnettene optimalt – denne udvikling vil SusTech gerne bidrage til.

GATE 21

Partnerskabet i Gate 21 arbejder for at accelerere grøn omstilling og vækst i Storkøbenhavn. Sammen med vores partnere finder vi løsninger, der reducerer CO2-udledningen og realiserer energi- og ressourcebesparelser. Siden 2009 har Gate 21 skabt stærke resultater og med dem vist nye, konkrete veje til grøn omstilling. Gate 21 har i sine første 10 år drevet mere end 100 grønne projekter til en værdi af mere end en milliard kroner. Gate 21 er blevet en af Danmarks førende organisationer for grøn omstilling, der sammen med kommuner, regioner, virksomheder og forskningen tester og udvikler konkrete løsninger til et bæredygtigt Danmark.

Motivation for deltagelse

Gate 21 vil bidrage til at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst. Udvikling og udbredelse af energi- og ressourceeffektive løsninger, der fremmer grøn omstilling og vækst kræver omfattende digitalisering af energisektoren.

Gate 21 logo
Greenlab logo

GREENLAB

GreenLab er en grøn og cirkulær industripark, et nationalt forskningscenter og en teknologi-katalysator. Her bliver grøn energi produceret, lagret, konverteret og delt gennem et intelligent netværk af energi og data, der gør virksomhederne i parken i stand til at dele deres overskydende ressourcer med hinanden. GreenLab er en åben innovationsplatform og arbejder med offentlig/privat partnerskabsmodel, der sikrer maksimalt udbytte af viden, innovation og forretning for alle partnere.

Motivation for deltagelse

GreenLab har en stor interesse i at udvikle nye digitale peer to peer løsninger, som kan styre den interne energiinfrastruktur i parken. Samarbejdet med EnergyDataDK og Digital Energy Lab sætter skub i denne udviklingsproces.

DTU – DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Vi er Danmarks største ingeniøruddannelsessted, og vi arbejder hver dag med uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til vækst og velfærd.


Motivation for deltagelse

Innovation er en integreret del af DTU's aktiviteter. Gennem bl.a. virksomhedssamarbejde og kommercialisering af universitets viden og teknologiudvikling arbejder DTU på at skabe værdi for samfundet. Digital Energy Lab og EnergyDataDK er et godt eksempel på hvordan universiteter i samarbejde med industrielle brancher kan skabe innovative og bæredygtige resultater. 

DTU logo

FONDSMIDLER OG STØTTE

EUDP

Energiteknologiudviklings- og demonstrationsprogrammet (EUDP) er en offentlig tilskudsordning under det danske ministerium for klima, energi og forsyningsselskaber. Ordningen understøtter ny teknologi inden for energiområdet, som kan hjælpe med at nå Danmarks energi- og klimamål.

EUDP støtter denne platform gennem Green Labs DK ordningen, der bidrager til udvikling af testfaciliteter i stor skala til demonstration af ny energiteknologi.