Data om det danske energisystem

Viden og indsigt

Det er svært at ændre det, man ikke forstår. EnergyDataDK giver dig indsigt i vaner, adfærd og forbrugsmønstre gennem data fra det danske energisystem.

photo-3-back
photo-2-back

Energidata i realtid

Som noget helt unikt tilbyder EnergyDataDK adgang til en bred vifte af energidata i realtid. EnergyDataDK er en klyngebaseret platform til indsamling, lagring, analyse og deling af data fra en lang række kilder, hvilket giver et stærkt grundlag for udvikling af løsninger i realtid.

Nem adgang til data

DTU og vores samarbejdspartnere råder over en række energidata, som gennem EnergyDataDK er stillet til rådighed for samfundet. Nogle data er åbne for alle, mens andre kræver licens. Alle data kræver login.

photo-3-back

Datadrevne løsninger

DTU og vores samarbejdspartnere stiller data til rådighed i håbet om at fremskynde udviklingen af en dansk styrkeposition som en af de førende nationer inden for datastyrede løsninger på energiområdet. I EnergyDataDK platformen bliver der samlet en bred vifte af energidata, herunder:

 • Time-for-time el-priser fra Nordpool
 • CO2-udledning fra elproduktionen i Danmark
 • Vejrmålinger fra vejrstationer
 • Strøm og spænding ved transformerstationer i Nordhavn og på Bornholm
 • Vehicle-to-grid (V2G) monitorering fra Frederiksberg Forsyning
 • Informationer fra bygningsautomations systemer installeret i lejligheder i Nordhavn
 • Op-, afladning- og driftsdata fra by-batteri
 • Driftsdata fra fjernvarmeforsyning i Københavnske lokalområder
 • Elforbrug i udvalgte husholdninger baseret på husstandens elmåler
 • Prognoser for vejrudvikling op til 7 dage frem i tiden
 • Opladninger af el-biler i ladestandere i bl.a. Nordhavn, Smart Campus DTU mf.
 • Driftsdata fra fælles varmesystemer i udvalgte lejligheder 

Case → Et boligkvarter i københavn

I visualiseringen herunder kan du se energi og vandforbrug for 20 lejligheder i et udvalgt boligkvarter i København. Tallene opdateres i realtid og viser forbruget for i dag – både totalt og gennemsnittet pr. lejlighed.

Elektricitet
120.6
Elektricitet

7 kWh pr lejlighed

Varme
2390
Varme

122 kWh pr lejlighed

Vand
1499
Vand

86 l pr lejlighed

Hvad kan tallene bruges til?

Med dataanalyse i realtid bliver det muligt at foretage fejlsporing og dermed hurtigt opdage afvigende målinger og potentielle fejl i energisystemet. På den måde kan f.eks. et ødelagt vandrør i fjernvarmesystemet eller en defekt transformer i elnettet hurtigt opdages, så fejlen effektivt kan udbedres før store energispild finder sted.

Baseret på kunstig intelligens kan der på den måde udvikles nye digitale services til kunderne i energisystemet, som ligeledes åbner op for helt nye forretningsmuligheder.

 

Med afsæt i EnergyDataDK kan vi arbejde sammen om at skabe et energisystem, hvor energi fra vind og sol udnyttes effektivt, når den er til rådighed. 

Video → fremtidens energiløsninger udvikles i Københavns Nordhavn

Afspil video